Реабілітаційні послуги

ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ЦЕНТРІ 

ЛОГОПЕДИЧНА  КОРЕКЦІЯ

Вся робота направлена на поетапну корекцію мовленнєвих вад:

  1. Розвиток артикуляційної моторики.
  2. Розвиток фонематичного сприймання та слухової уваги.
  3. Розвиток мовленнєвого дихання.
  4. Усунення вад  звуковимови.
  5. Формування граматичної сторони мовлення.
  6. Розвиток загальної дрібної моторики та координації рухів.

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

Робота практичного психолога розділена на блоки:

  1. Просвітницька діяльність– висвітлюються загальні проблеми психофізичного розвитку дітей з відхиленнями від норми.
  2. Діагностика– організація первинного психо-педагогічного обстеження дітей з інвалідністю, яка здійснюється з ціллю розроблення індивідуальної сімейної програми щодо роботи з дитиною та  членами її сім’ї.
  3. Психокорекція – проводяться психокорекційні  заняття як в групі, так індивідуально.
  4. Консультування батьків.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Спеціаліст з фізичної реабілітації надає  послуги дітям з обмеженими можливостям, метою яких є максимально можливий фізичний розвиток, підтримання та відновлення втрачених або послаблених рухових функцій дитини.

МАСАЖ

Дитячий масаж – це окремий напрям масажів, що вимагає особливої підготовки, вміння та індивідуального підходу в кожному конкретному випадку.  

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Включає навчання дитини з інвалідністю основним соціальним навичкам (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування  побутових умов до потреб дитини з інвалідністю, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію  з метою вироблення та підтримання навичок автономного проживання, стереотипів безпечної поведінки, навичок спілкування.

Кожен день реабілітаційні заняття починаються з «Віночка спілкування» – групове заняття, це час для персонального вітання кожної дитини. Дієвими і поширеними формами роботи у «Віночку спілкування» є розповідь вчителя-реабілітолога, жестові пісні, загадки, використання ігрових елементів, сюжетно-рольової гри, застосування наочності.

Крім областей інтенсивного спеціалізованого впливу, які облаштовані у групових кабінетах, є зал ЛФК, масажна кімната,  спеціалізовано облаштований кабінет логопедії, кабінет трудового навчання, спальний корпус, кімната гігієни, столова кімната, кімната релаксації – сенсорна. Сенсорна кімната наповнена різними стимуляторами, що діють на органи зору, слуху, нюху, дотику та рухових рецепторів. Заняття в ній проводяться як в індивідуальній, так і в груповій формах.

ВСІ ПОСЛУГИ ЦЕНТРУ БЕЗКОШТОВНІ