Статті

Трудове виховання в умовах центру  «Сонечко»

Виховна функція праці реалізується в процесі трудового виховання дітей в Обласному центрі дітей-інвалідів.

Ознайомлення з працею дорослих і виховання поваги до неї, формування в дітей працьовитості, позитивного ставлення до праці і до трудівників, одна із складових соціальної реабілітації неповносправних дітей в умовах функціонування Обласного центру. Знайомлячи дітей з працею дорослих, вчитель має можливість повідомити їм конкретні завдання про працю, сформувати певні уявлення про неї і на цій основі виховати почуття поваги до праці дорослих, навчити цінити працю, пробудити в дітей інтерес і любов до неї, викликати прагнення до трудової діяльності, бажати працювати сумлінно, старанно.

 

Методист, викладач ТН

                                                                                                                                   Малетич О.В.

РОЛЬ СІМ’Ї, ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ
У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ІЗ НЕТИПОВИМ РОЗВИТКОМ
ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

У  статті  розкрито  особливості  діяльності  реабілітаційних  центрів  для  дітей  з  вадами  психофізичного  розвитку;  проаналізовано  реальний  стан  співпраці  фахівців  реабілітаційного  центру  для  дітей-інвалідів  з  батьками;  з’ясовано  роль  співпраці батьків, котрі виховують дітей із нетиповим розвитком із мультидисциплінарною  командою  реабілітаційного  центру  у  процесі  формування  готовності  до  навчання в школі.

Ключові слова: сім’я, центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, початкова школа, готовність до навчання в школі.

Key words: family, rehabilitation center of social rehabilitation of disabled children, pre-school children, readiness for school.