Діяльність центру

Метою діяльності Центру є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з обмеженими можливостями, а також дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство.

 Основна робота центру спрямована на розвиток соціальних навичок та навичок самообслуговування, виконання Індивідуального сімейного плану реабілітації дитини з інвалідністю, який складається фахівцями центру особисто для кожної дитини.

Центр забезпечує одночасне перебування до 50 дітей з інвалідністю, які потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів. У Центрі створені усі умови для повноцінного розвитку дітей з особливими потребами.

У Центрі працює приймальна та реабілітаційна комісії.

Приймальна комісія приймає та розглядає документи на дитину з інвалідністю щодо надання реабілітаційних послуг.

Реабілітаційна комісія засідає кожного понеділка з 900 до 1200 .  Рішення про термін перебування  дитини приймається реабілітаційною комісією Центру. Тривалість курсу реабілітації складає від одного  до дванадцяти місяців.

На підставі рішення реабілітаційної комісії за дитиною з інвалідністю зберігається місце у Центрі в разі її хвороби, карантину або відпустки батьків ,  але не більше 60 календарних днів.

Умови зарахування:

Для отримання реабілітаційних послуг в Центрі батьки письмово звертаються до Управління соціального захисту населення по місцю проживання та подають  наступні документи:

– заява про надання реабілітаційних послуг;

– довідку про встановлення інвалідності;

– індивідуальну програму реабілітації;

– свідоцтво про народження дитини;

– довідку про склад сім”ї;

– паспорт;

– ідентифікаційний номер.

Посадова особа Управління соціального захисту населення  в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви:

– інформує отримувача про прийняте рішення щодо направлення на реабілітацію;

– надсилає Центру повідомлення про направлення на реабілітацію разом з копіями документів;

– вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про направлення на реабілітацію.

Протягом трьох робочих днів з моменту отримання копій документів приймальна комісія Центру приймає рішення щодо можливості зарахування дітей з обмеженими можливостями з метою отримання необхідних реабілітаційних послуг. Рішення про можливість зарахування (або відмову) дитини з інвалідністю до Центру для отримання реабілітаційних послуг оформлюється протоколом.

При зарахуванні дитини з інвалідністю до Центру, у присутності батьків, проводиться попереднє тестування за шкалою Денвер-ІІ, де визначається рівень розвитку дитини. Після зарахування дитини на реабілітацію комісією складається Індивідуальний сімейний план розвитку дитини з інвалідністю.

На кожну дитину заводиться особова справа, в яку входять всі копії документів.

Учасники реабілітаційного процесу:

З дітьми працюють досвідчені спеціалісти: вчителі – реабілітологи, асистенти вчителя – реабілітолога, практичний психолог, вчитель-дефектолог, лікар-невролог, лікар педіатр, викладач з трудового навчання, сестра медична з масажу, вихователі, фахівець з фізичної реабілітації та інші працівники, які беруть участь у процесі реабілітації та здійснюють свою діяльність на принципах індивідуального підходу до дитини.

ВСІ ПОСЛУГИ ЦЕНТРУ БЕЗКОШТОВНІ